Ceník služeb

Soukromé lekce

Cena / jednotka

Základní výcvik na skupinu "B" osobní automobil

9.500 Kč / kurz

Doplňující výcvik

Další služby dle dohody o ceně

300 Kč / lekce